Sastanci sa ambasadorima koji su u misiji u BiH

Kako bi se ostvarila bolja veza i prijateljstva među narodima važno je održavati veze i kontakte sa predstavnicima drugih naroda i država. Razgovor o novim prilikama i mogućnostima koje građani različitih struktura mogu imati od saradnje uvijek dovede do novih ideja, projekata i programa koji se uspješno realizuju. Svrha diplomatije je da spriječi da sila vlada svijetom i da se uspostave dobri odnosi među narodima. Sastanak se održao sa ambasadorima: Francuske, SAD, Švajcarske, EU, Ujedinjenog kraljevstva…