Razgovor sa ambasadorom Ruske federacije o evropskim integracijama

Viđenje Ruske federacije o evropskim integracijama BiH predstavio nam je ruski ambasadro NJ.E. Petr Ivancev. Ruska federacija je blagonaklona prema evropski integrativnim procesima BiH i smatra da može rezultirati unapređenju položaja BiH.