Prijem u Predsjedništvo BiH

U nekoliko navrata primili su nas članovi predsjedništva BiH sa kojim se razhovaralo o spoljnoj politici i međunarodnim odnosima BiH. Poseban akcent bio je na rad i koordinaciji diplomatske-konularne mreže i diplomatskoj aktivnosti ambasadora BiH.