Potpisan sporazum o saradnji sa FPN Banja Luka

Kako bi se osnažile veze i saradnja akademske zajednice i organizacija civilnog društva s namjerom i svrhom da se unaprijedi nastavni proces, programi cjeloživotnog i stručnog usavršavanja, te podržala realizacija studentske prakse potpisan je Sporazum o saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom potpisivanja Sporazuma, dekanesa Fakulteta Političkih nauka prof. dr Ranka Perić Romić izrazila je zadovoljstvo što se otvaraju nove perspektive saradnje u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa ove visokoškolske ustanove.