Podučavanje studenata u NR Kini

Čast je i privilegija podučavati potomke drevne civilizacije.

Boravak i angažman na Shengda univerzitetu, Zhengzhou, provincija Henan u NR Kini pružilo je priliku da se evropska znanja i modaliteti rada prenesu na Daleki istok. Teorijska znanja i praktične vještine biće od koristi novim kineskim generacijama u daljem poslovanju i ostvarivanju ličnih i profesionalnih ciljeva.