Multisektorska saradnja

Zajedničke vrijednosti i strateški ciljevi bili su dobar povod za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci. Saradnja između potpisnica Sporazuma odvijaće se kroz zajedničke aktivnosti i obrazovne programe u oblastima kao što su: unapređenje nastavnog procesa, realizacija studentske prakse, zajednički projekti, programi stručnog usavršavanja i posebnih akademskih programa, namjenski kursevi, organizacija obrazovnih, naučnih i stručnih konferencija