Imenovanje u Savjetodavno tijelo savjeta ministara BiH za saradnju sa NVO

Savjetodavno tijelo zaduženo je za unapređenje saradnje između Savjeta ministara BiH i NVO-a, s ciljem stvaranja podsticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za NVO sektor. Savjetodavno tijelo Savjeta ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama ima sedam članova izabranih iz reda predstavnika nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija i pojedinaca s iskustvom u kreiranju, praćenju i provedbi javnih politika od značaja za stvaranje podsticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za nevladine organizacije u BiH. Izabrani članovi Savetodavnog tela su: Emsad Dizdarević, Nada Golubović, Muamer Hodžić, Lahira Sejfija, Aida Daguda, Ilija Trninić i Tomislav Majić. Aida Daguda izabrana je za predsjedavajuću ovog tijela, a Ilija Trninić iz Banja Luke za zamjenika predsjedavajuće.