Dosadašnji klijenti (azbučnim redom):

 • Ambasada Kraljevine Švedske u BiH
 • Ambasada Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH
 • Ambasade Republike Francuske u BiH
 • Američki kutak Banja Luka
 • Alphabet Group Banja Luka
 • Britanska razvojna agencija – DFID
 • Brojne lokalne organizacije civilnog društva iz BiH…
 • CARE International Balkans
 • Caritas u BiH                                                                                                                                                                                                                               
 • Eko mreže BiH                                                                                                                                                                                                               
 • Fondacija „Konrad Adenauer“
 • Gradovi i opštine u Republici Srpskoj i Federaciji BiH
 • Grčka kompanija EEO
 • Helsinški parlament građana – hCa,
 • IAMANEH, Swiss
 • Italijanski konzorcijum pet organizacija u BiH koordinisanih od strane CISP a podržanih od Kooperacione Italijana
 • Kanadske međunarodne agencije za razvoj – CIDA
 • Kompanija „Banjalučka pivara“
 • Međunarodna organizacija za migracije – IOM,
 • Međunarodne konfederacija slobodnih sindikata kancelarija JI Evrope                                                                                                         
 • Međunarodni biro za humanitarna pitanja – IBHI
 • Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske,
 • Mreža mira u BiH                                                                                                                                                                                                                     
 • Nacionalni demokratski institut                                                                                                                                                                                           
 • Nezavisni univerzitet Banja Luka
 • Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ
 • Omladinska mreža BiH
 • Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju – OSCE/OEBS
 • Osnovna škola ,,Nikola Tesla” Banja Luka
 • Razvojna agencija Žepče
 • Save the children Norway
 • Saveza izviđača Republike Srpske
 • Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske
 • Saveza sindikata u BiH
 • Schuler Helfen Leben – SHL
 • Studentske unije Republike Srpske
 • Studentske unije Srbije
 • Udruženje službenika za mlade BiH,
 • Univerzitet u Banjoj Luci
 • Westminster Foundation for Democracy – WFD,
 • World Vision